Tiếng Việt / ベトナム語

Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo về lịch làm việc Tết dương lịch

年末年始の業務案内Trung tâm Tư vấn nghỉ Tết dương lịch từ ngày 29/12 (thứ sáu) - 3/1 (thứ tư). Email được gửi trong thời gian...
Tiếng Việt / ベトナム語

Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談Các buổi tư vấn cùng chuyên gia hiện đang được tổ chức định kỳ tại Trung tâm tư vấn. Tại đây bạn có thể tư ...
Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo về chương trình Phiên dịch miễn phí tại Tòa thị chính và các Trường học

市役所・学校などで通訳が利用できますTrong trường hợp cần hỗ trợ phiên dịch khi đến làm các thủ tục hoặc tham vấn tại Tòa thị chính, vv., ...
Tiếng Việt / ベトナム語

Hãy cẩn thận với Cúm mùa Influenza

インフルエンザに気をつけましょうHiện nay, dịch cúm mùa Influenza đang bùng phát tại tỉnh Osaka.Hãy rửa tay, súc miệng thường xuyên và đ...
Tiếng Việt / ベトナム語

Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談Hiện Trung tâm tư vấn đang tổ chức những buổi tư vấn định kỳ cùng chuyên gia, dành riêng cho người nước ngo...
Copied title and URL