Thông báo về thủ tục Khai báo thuế phủ/thị dân niên độ 2024

2024年度分の市・府民税の申告
Vui lòng hoàn thành thủ tục Khai báo thuế phủ/thị dân niên độ 2024(※), từ 16/2 (thứ sáu) – 15/3/2024 (thứ sáu).
(※)Khai báo thuế phủ/thị dân (Shi/Fumin zei no shinkoku) là thủ tục khai báo thu nhập phát sinh trong khoảng thời gian từ 1/1 – 31/12/2023 với thành phố Suita.

■Người cần làm thủ tục khai báo thuế
(1) Người sống tại thành phố Suita vào thời điểm 1/1/2024, có thu nhập phát sinh trong thời gian từ 1/1 – 31/12/2023.

■Người không cần làm thủ tục khai báo thuế
(1) Người đã hoàn thành thủ tục Khai báo thuế thu nhập (Kakutei Shinkoku) năm 2023.
(2) Người lao động đã được công ty hoàn thành thủ tục Điều chỉnh thuế cuối năm (Nenmatsu chousei) cho khoản thu nhập từ 1/1 – 31/12/2023 (đã được các công ty nộp Bảng lương lên thành phố).

■Nơi làm thủ tục
Phòng họp thuế vụ, tầng 2 nhà teisou, nhà Thị chính thành phố Suita
9:00 ~ 17:15 (không làm việc thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)
Để tránh ùn ứ tại nơi làm thủ tục, vui lòng gửi Hồ sơ khai báo đến phòng Quản lý thuế thị dân qua đường bưu điện.

■Địa chỉ gửi Hồ sơ
565-8550 Osaka-fu Suita-shi Izumi-cho1-3-40
Suita City Hall Tax Department Municipal Tax Division
(Phòng Quản lý thuế thị dân, Bộ phận Thuế vụ, Tòa Thị chính thành phố Suita)

■Thời gian nộp đơn
Vui lòng khai báo từ 16/2 (thứ sáu) đến trước ngày 15/3 (thứ sáu).

■Giấy tờ cần chuẩn bị
(1) Thẻ my number
(2) Nếu không có thẻ my number, vui lòng mang Thẻ Thông báo my number và Giấy tờ xác nhận thông tin cá nhân (Bằng lái/Thẻ ngoại kiều/Hộ chiếu, vv.)
(3) Giấy tờ chứng minh thu nhập phát sinh trong khoảng thời gian 1/1 – 31/12/2023 (Gensen choshu, vv.)

■Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý thuế thị dân, Bộ phận Thuế vụ, Tòa Thị chính thành phố Suita
Điện thoại: 06-6384-1248

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita. để được giải đáp.

Copied title and URL