Thông báo về Thủ tục Khai báo thuế (Kakutei Shinkoku) niên độ 2023

2023年分の確定申告をする人へ
Vui lòng hoàn thành Thủ tục Khai báo thuế (Kakutei Shinkoku)(※) niên độ 2023 trong khoảng thời gian từ 16/2 (thứ sáu) – 15/3/2024 (thứ sáu).
(※) Thủ tục Khai báo thuế (Kakutei Shinkoku) là thủ tục tính toán thuế thu nhập hàng năm (tính từ tháng 1 đến tháng 12 năm trước), người khai báo thuế sẽ nhận lại phần tiền thuế đã đóng dư, hoặc được yêu cầu nộp bổ sung phần tiền thuế đóng thiếu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về trình tự và cách điền đơn Khai báo thuế, vui lòng tham khảo tại trang web của Tổng cục Thuế dưới đây.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

■Giấy tờ cần chuẩn bị
(1) Thẻ Mã số cá nhân My number
(2) Trong trường hợp không có thẻ Mã số cá nhân, vui lòng mang theo Thẻ thông báo mã số cá nhân và Giấy tờ tùy thân (Bằng lái xe, thẻ cư trú, hoặc hộ chiếu, vv.)
(3) Giấy tờ chứng minh thu nhập phát sinh từ 1/1 – 31/12/2023 (Phiếu kê khai thu nhập Gensen choushu hyou, vv.)

■Nơi làm thủ tục
JEC Nihonkenshu Center Esaka (Esakachou 1, Suitashi)
9:00 – 16:00 (Nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Ngày 25/2 (chủ nhật) làm việc bình thường.)

■Chú ý
・Vui lòng đến nơi làm thủ tục bằng phương tiện công cộng.
・Để tránh tình trạng ùn ứ, khi vào nơi làm thủ tục vui lòng xuất trình vé vào cửa (nyujo seiriken). Có 2 cách để lấy vé vào cửa
① Lấy vé trực tiếp khi đến nơi làm thủ tục
② Lấy vé trước qua tài khoản Line của Tổng cục Thuế
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=994gqzfc

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL