Thông báo về Tiền hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập dành cho các bé mới vào lớp 1

小学校新入学学用品費の援助について
Các phụ huynh có con em vào lớp 1 tại các trường tiểu học công lập của thành phố Suita từ tháng 4 năm 2024 có thể nhận được Tiền hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập.

■Số tiền hỗ trợ
54,060 yên

■Đối tượng
Là những ngườithỏa mãn các tiêu chí (1) – (3) dưới đây.
(1)Là người dân sống tại thành phố Suita
(2)Là người giám hộ của các bé chuẩn bị vào lớp 1 tại các trường tiểu học công lập của thành phố Suita từ tháng 4 năm 2024
(3)Là hộ gia đình có tổng thu nhập năm 2022 dưới mức nhận hỗ trợ học tập.

■Thời hạn đăng ký
Đến hết thứ sáu, ngày 29/3/2024.

■Giấy tờ cần chuẩn bị
(1)Đơn đăng ký nhận hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho học sinh mới vào lớp 1
(2)Giấy tờ chứng minh thu nhập (Giấy chứng nhận nộp thuế năm 2023 của tất cả các thành viên trong gia đình)
→(2)Các hộ gia đình đã đăng ký cư trú tại thành phố Suita tại thời điểm ngày 1/1/2023 không cần nộp giấy này.

■ Hình thức đăng ký
(1)Gửi qua đường bưu điện (Yêu cầu gửi bảo đảm) tính theo dấu bưu điện
(2)Nộp đơn trực tiếp tại văn phòng (Làm việc ngày thường từ 9:00 – 17:30)
Địa chỉ: 〒564-0027 Suita-shi Asahimachi 3- 402 Suita City Board of Education(Kyoiku iinkai) , School Affairs Division (Gakumuka)

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1025109.html

■Liên hệ
Phòng Giáo vụ (Gakumuka), Bộ phận Trường học – Giáo dục (Gakkou kyoikubu)
Điện thoại: 06-6155-8196

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn một cửa đa ngôn ngữ thành phố Suita.

Copied title and URL