Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談
Các buổi tư vấn cùng chuyên gia hiện đang được tổ chức định kỳ tại Trung tâm tư vấn. Tại đây bạn có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của mình.
Miễn phí. Cam kết bảo mật. Có thể tư vấn online.
Người Nhật có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến người nước ngoài có thể đăng ký tư vấn.
※Cần đặt lịch trước.

★Bạn cũng có thể trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống.

■Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Pháp luật, vay nợ, kết hôn, ly hôn, bạo lực gia đình (Tư vấn bởi Luật sư)
Ngày tư vấn: Ngày 13 tháng 3 năm 2024 (Thứ tư )
Thời gian: 13:00-16:00

■Đặt lịch tư vấn
・TEL:06-6835-1770
・E-mail:soudan@suita-sifa.org
Google Form 

■Địa điểm
Quỹ Giao lưu Quốc tế thành phố Suita/SIFA
Tòa nhà ga Minami Senri (Tuyến Hankyu Senri)

Copied title and URL