Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ cư trú (ten shutsu nyu todoke) vào ngày thứ 7

転出入届出受付を土曜日に開催します
Để phục vụ nhu cầu chuyển nhà đang tăng cao vào tháng 3, 4, chúng tôi quyết định mở thêm lịch tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ cư trú vào các ngày dưới đây. (Chúng tôi vẫn tiếp nhận hồ sơ vào ngày thường như thường lệ.)

■Ngày tiếp nhận
(1) Ngày 23 tháng 3 năm 2024 (thứ bảy) 9:00-12:00
(2) Ngày 30 tháng 3 năm 2024 (thứ bảy) 9:00-12:00
(3) Ngày 6 tháng 4 năm 2024 (thứ bảy) 9:00-12:00
※Chỉ làm tại Văn phòng Thị chính thành phố

■Nội dung hỗ trợ
(1) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký: chuyển ra (tenshutsu) – chuyển vào (tennyu) – thay đổi (tenkyo) địa chỉ cư trú
(2) Phát hành các giấy tờ chứng minh: Bản sao Phiếu công dân (Juminhyo) – Giấy chứng nhận các hạng mục ghi trong phiếu cư dân (Juminhyou kisai jiko shoumeisho) – Giấy chứng nhận con dấu cá nhân (Inkan toroku shoumeisho)

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018378/1006643.html

■Liên hệ
Phòng Thị dân(Shiminbu), Bộ phận Thị dân (Shiminka)
Điện thoại: 06-6384-1233

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL