Bạn có muốn theo học tại Trường Trung học Cơ sở vào buổi tối (Yakan Chugakkou)?

夜間中学校で勉強しませんか。
Những người chưa tốt nghiệp Trung học Cơ sở (THCS), hoặc đã tốt nghiệp THCS nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết, có thể theo học tại Trường Trung học Cơ sở vào buổi tối.

■Đối tượng
Những người thỏa mãn cả 2 điều kiện (1) và (2) dưới đây.
(1) Những người từ 15 tuổi trở lên, đang sinh sống tại phủ Osaka.
(2) Chưa từng tốt nghiệp THCS, hoặc đã tốt nghiệp THCS nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.
※Người có quốc tịch nước ngoài cũng có thể theo học.

■Nhập học
Tháng 4 năm 2024

■Giờ học
Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 17:00 – 21:00.
(Giờ học có thể thay đổi theo từng trường.)

■Thời gian học
3 năm

■Học phí
Miễn phí

■Thời hạn đăng ký
Đến hết ngày thứ 3, ngày 30/4/2024.
Trừ các ngày nghỉ của trường (Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ)

■Website
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/yakanngakkyuu/yachuannai.html

■Liên hệ
Vui lòng liên hệ đến địa chỉ (1) hoặc (2) dưới đây.
(1) Toyonaka shiritsu Dai yon Chugakkou Yakan Gakkyu
Điện thoại: 06-6863-6744
(2) Phòng Giáo dục Trường học, Bộ phận Giáo dục Trường học, Ủy ban Giáo dục thành phố Suita
Điện thoại: 06-6155-8207

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL