Chế độ Bảo hiểm y tế quốc dân đặc biệt dành cho người đang đi học

修学中の国民健康被保険者の特例
Về nguyên tắc, người tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân phải đăng ký tại địa phương đang sinh sống.
Tuy nhiên, học sinh – sinh viên sinh sống ở địa phương khác, đang nhận trợ cấp từ phụ huynh đang sinh sống tại thành phố Suita có thể tiếp tục sử dụng bảo hiểm y tế hiện tại đến khi tốt nghiệp, nếu hoàn thành các thủ tục cần thiết.

■Các giấy tờ cần thiết
(1)Giấy chứng nhận đang theo học tại trường (hoặc Thẻ học sinh)
(2)Giấy tờ xác minh nhân thân (VD: Thẻ My number, Bằng lái xe, Hộ chiếu)

■Thời gian làm thủ tục
Trong vòng 14 ngày kể từ khi làm thủ tục chuyển ra khỏi tỉnh/thành phố hiện tại

■Nơi làm thủ tục
Vui lòng mang theo các giấy tờ cần thiết kể trên đến địa chỉ dưới đây.
Phòng Bảo hiểm y tế quốc dân, Tòa thị chính Suita (Quầy 111, tầng 1 tòa teisouto)

■Webiste
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024368/1025032.html

■Liên hệ
Phòng Bảo hiểm y tế quốc dân, Bộ phận Y tế – Sức khỏe
TEL:050-1807-2183

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL