Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談
Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita đang tổ chức các buổi tư vấn định kỳ cùng chuyên gia, dành riêng cho người nước ngoài. Tại đây bạn có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của mình.
Miễn phí. Cam kết bảo mật. Có thể tư vấn online.
Người Nhật có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến người nước ngoài cũng có thể tham gia tư vấn.
※Cần đặt lịch trước.

★Bạn có thể trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống tại Trung tâm tư vấn của chúng tôi.

■Các vấn đề liên quan đến Việc làm, Tiền lương – thưởng, vv. (Tư vấn bởi Chuyên gia tư vấn lao động và bảo hiểm xã hội (社会保険労務士 – Sharoushi))
Ngày tư vấn: Ngày 9 tháng 4 năm 2024 (Thứ ba)
Giờ tư vấn: 13:00-16:00

■Đặt lịch tư vấn:
※Nhận đăng ký từ ngày đầu tiên của tháng trước ngày tư vấn
・Điện thoại 06-6835-1770
・Email soudan@suita-sifa.org
Google form

■Địa chỉ
Quỹ Giao lưu Quốc tế thành phố Suita/SIFA
Tòa nhà ga Minami Senri (Tuyến Hankyu Senri)

Copied title and URL