Thông báo về Thủ tục Đăng ký Hỗ trợ học tập cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

小学校・中学校就学援助費制度
Đây là chương trình hỗ trợ Chi phí mua đồ dùng học tập, Chi phí y tế cho trẻ đang theo học tại các trường Tiểu học – Trung học cơ sở, là con em các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

■Đối tượng
Những người đáp ứng đủ điều kiện (1)~(3) dưới đây
(1) Đang sinh sống tại thành phố Suita
(2) Là phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ em đang học tại các trường Tiểu học – Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Suita.
(3) Có thu nhập năm 2023 thuộc diện được nhận Hỗ trợ học tập theo quy định.

■Thời gian đăng ký
Từ ngày 1/4 (thứ hai) – 25/5 (thứ bảy) năm 2024
※Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đến thứ sáu, ngày 24/5.
※Sau thời hạn đăng ký kể trên, chúng tôi vẫn tiếp nhận đơn đăng ký đến ngày 31/3/2025 (thứ 2), nhưng tiền hỗ trợ sẽ được chi trả theo từng tháng từ tháng đăng ký.

■Cách đăng ký
Vui lòng đăng ký bằng 1 trong 3 cách dưới đây
(1) Đăng ký online
(2) Đăng ký qua đường bưu điện (gửi bảo đảm)
(3) Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa (Ngày thường 9:00 – 17:00)
  Địa chỉ: 〒564-0027 3-402 Asahimachi, Suitashi Suitashi Kyoiku Iinkai, Gakumuka

■Hồ sơ đăng ký
(1) Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Chi phí học tập (就学援助費受給申請書)
(2) Giấy tờ chứng minh thu nhập

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1003386.html

■Liên hệ
Bộ phận Giáo vụ (Gakumuka), Phòng Giáo dục – Trường học (Kyoiku Gakkou bu)
Điện thoại: 06-6155-8196

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL