manager

Português / ポルトガル語

Notificação do auxílio financeiro às famílias isentas de tributação residencial

住民税非課税世帯 給付金のお知らせSerá oferecido um auxílio de 30,000 por família aos domicílios que são isentos de tributação residenci...
ไทย / タイ語

ประกาศแจ้งสิทธิประโยชน์ของครัวเรือนที่ได้รับยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่

住民税非課税世帯 給付金のお知らせเพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นของครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่ มีเงินช่วยเหลือ 30,000 เย...
Bahasa Indonesia / インドネシア語

Pengumuman pemberian bantuan untuk rumah tangga yang dibebaskan dari pajak penghasilan

住民税非課税世帯 給付金のお知らせUntuk meringankan beban kenaikan harga pada rumah tangga yang dibebaskan dari pajak penghasilan, diber...
नेपाली भाषा / ネパール語

निवासी कर छुट भएका घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था बारे सूचना

住民税非課税世帯 給付金のお知らせनिवासी कर छुट भएका घरपरिवारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले निम्त्याएको बोझ कम गर्न, हामी प्रति परिवार 30,000 ये...
Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo về Tiền hỗ trợ dành cho các hộ gia đình được miễn thuế thị dân

住民税非課税世帯 給付金のお知らせNhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế do tình hình vật giá leo thang, mỗi hộ gia đình thuộc diện được miễn t...
Copied title and URL