manager

Português / ポルトガル語

Informações sobre prevenção de desastres dos rios da província de Osaka

Renovação da página inicial. O site que divulga informações de prevenção de desastres dos rios na província de Osaka fo...
ไทย / タイ語

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำจังหวัดโอซาก้า ปรับปรุงเว็ปไซต์ใหม่

เว็ปไซต์แจ้งข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำจังหวัดโอซาก้า มีการปรับปรุงใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2022ข้อมูล...
Bahasa Indonesia / インドネシア語

Pembaruan Situs Laman Informasi Bencana Banjir Osaka

Pada tanggal 1 Desember tahun 2022 (Kamis), situs Laman Informasi Bencana Banjir Osaka telah diperbarui.Karena informas...
नेपाली भाषा / ネパール語

ओसाका प्रिफेक्चर नदी प्रकोप रोकथाम जानकारी वेबसाइट को नवीकरण

२०२२ डिसेम्बर १ (बिहीबार), ओसाका प्रान्तका नदीहरूको प्रकोप रोकथाम जानकारी बारे नवीकरण गरिएको छ।भारी वर्षाको समयमा निकास...
Tiếng Việt / ベトナム語

Phiên bản mới nhất của website Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai sông ngòi tỉnh Osaka đã sẵn sàng.

Thứ năm, ngày 1/12/2022, website Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai sông ngòi của tỉnh Osaka đã được cập nhật.Tại...
Copied title and URL