ไทย / タイ語

มีปัญหาอะไรมั้ย
กลุ้มคิดอยู่คนเดียวรึเปล่า

เรื่องที่ปรึกษานั้น ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและจะเก็บเป็นความลับ
เข้ารับคำปรึกษาได้ฟรี

เราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่อง การดูแลบุตร การเรียน การพยาบาล สวัสดิการ การงาน สถานภาพการพำนัก ฯลฯ

วันเวลาให้คำปรึกษา

วันอังคาร ・วันพุธ 10:00~16:00
มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาหลายภาษา

มีภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเนปาล ภาษาโปรตุเกส

วันจันทร์ ・วันพฤหัสบดี 10:00~16:00
มีเจ้าหน้าที่สมาคมให้คำปรึกษา

มีภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย
มีให้คำปรึกษาภาษาอื่นๆด้วย ลองติดต่อเข้ามาคุยกันนะคะ

※การขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานประกันสังคม ทนายความ) มีการสลับเปลี่ยนทุกเดือน

สถานที่
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ(SIFA)
เมืองซุยตะ ซึคุโมได 1-2-1 เซ็นรินิวทาวน์พลาซ่า ชั้น 6 (ใกล้สถานีรถไฟมินามิเซ็นริ สายฮังคิว)
06-6835-1770
soudan@suita-sifa.org

ลงชื่อยื่นเรื่องได้ที่นี่

นัดเข้ารับคำปรึกษาได้ที่นี่
ทางโทรศัพท์หรือเข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง

  1) ชื่อ ※หรือชื่อเล่น

  2) เบอร์โทรศัพท์

  3) อีเมล์

  4) ภาษา ※เลือกได้หลายภาษา

  5) เรื่องที่จะเข้าขอรับคำปรึกษา

  6) วิธีการขอเข้ารับคำปรึกษา

  7) วัน / เวลา
  [1] ตัวเลือกที่ ๑

  [2] ตัวเลือกที่ ๒

  [3] ตัวเลือกที่๓

  ※SIFAจะติดต่อกลับอีกครั้งเรื่องวันและเวลา
  ถ้าไม่มีการติดต่อจาก SIFA กรุณาแจ้งเรื่องอีกครั้ง
  ※ข้อมูลที่กรอกแจ้งมานี้ จะไม่มีการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการขอเข้ารับคำปรึกษา
  ข้อมูลนี้ถือเป็นความลับส่วนตัว

  News

  ไทย / タイ語

  ประกาศแจ้งสิทธิประโยชน์ของครัวเรือนที่ได้รับยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่

  住民税非課税世帯 給付金のお知らせเพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นของครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่ มีเงินช่วยเหลือ 30,000 เย...
  ไทย / タイ語

  เงินช่วยเหลือการตรวจการตั้งครรภ์ครั้งแรก

  初回産科受診料の一部を助成しますเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำเป็นในการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ครั้งแรก สำหรับสตรีในคร...
  ไทย / タイ語

  ประกาศ ระบบเงินช่วยเหลือการเข้าเรียนในชั้นประถมและมัธยมต้น

  小学校・中学校就学援助費制度のお知らせช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าเรียนและค่ารักษาพยาบาล ■คุณสมบัติมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้...
  ไทย / タイ語

  หนังสือป้องกันภัยพิบัติเล่มใหม่

  防災ブックが新しくなりましたที่เมืองซุยตะมีการทำหนังสือป้องกันภัยพิบัติขั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ เป็นการเตรี...
  ไทย / タイ語

  มีการแจกบัตรของขวัญช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุ

  高齢者生活支援ギフトカードを配付します。เพื่อรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแจกบัตรของขวัญ 3,000 เยนต่อคน เพื่อช่วยเหลือภาร...
  Copied title and URL