การเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับชาวต่างชาติ

外国人のための専門家相談
ศูนย์ให้คำปรึกษามีกำหนดวันให้เข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาเป็นภาษาตัวเองได้
เข้ารับคำปรึกษาได้ฟรี รักษาข้อมูลเป็นความลับ เข้าปรึกษาออนไลน์ได้
ชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเข้ารับคำปรึกษาได้
ต้องติดต่อนัดล่วงหน้า

★ให้คำปรึกษาเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วย

■เรื่องงาน ค่าจ้าง ฯลฯ (ที่ปรึกษาด้านแรงงานและประกันสังคม)
วัน: วัวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2024
เวลา: 13:00-16:00
  
■การติดต่อนัด
ลงชื่อนัดได้ตั่งแต่วันที่ 1ของเดือนก่อนเข้ารับขอคำปรึกษา
・โทรศัพท์ 06-6835-1770
・อีเมล์ soudan@suita-sifa.org
กูเกิลฟอร์ม

■สถานที่
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ/SIFA
รถไฟฮังคิวสายเซนริ สถานี「มินามิเซนริ」 ตึกต่อตรงจากสถานี

Copied title and URL