Tiếng Việt / ベトナム語

Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo về lịch khám chữa bệnh cuối năm

1.Khi có nhu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe ■Tư vấn cấp cứu:・緊急(きんきゅう)安心(あんしん)センターおおさかKyukyu Anshin Senta Osaka (...
Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo nghỉ Tết dương lịch của Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita

29/12/2022 (Thứ năm) ~ 3/1/2023 (Thứ ba) Trong thời gian trên, chúng tôi vẫn tiếp nhận liên lạc qua email và tạm dừn...
Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo về lịch thu gom rác cuối năm (từ 28/12/2022 – 3/1/20323)

Thông báo về lịch thu gom rác cuối năm (từ 28/12/2022 – 3/1/20323)Xin lưu ý lịch thu gom rác trong khoảng thời gian từ ...
Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo về Tiền trợ cấp đặc biệt dành cho hộ gia đình có con nhỏ

Do tình hình vật giá leo thang, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình thu nhập...
Tiếng Việt / ベトナム語

Thông báo về tiền Trợ cấp đặc biệt do thời giá tăng cao

Do tình hình vật giá leo thang, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp đặc biệt cho các hộ gia đình thu nhập thấp đượ...
Copied title and URL