การสมัครเข้าร่วมคิดส์สแควร์เมืองซุยตะหลังเลิกเรียนสำหรับปี2024

2024年度吹田市放課後キッズスクエアの申し込みについて
เด็กๆชั้นประถม4 ในครัวเรือนที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถสมัครเข้าร่วมคิดส์สแควร์หลังเลิกเรียนได้

■ข้อจำกัดอายุ
เด็กๆชั้นประถม4

■วันทำการ
วันธรรมดาหลังเลิกเรียน วันหยุดยาว (วันหยุดฤดูร้อน วันหยุดฤดูหนาว วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ)

■เวลาทำการ
วันธรรมดาหลังเลิกเรียนถึง 17:00 วันหยุดยาวเปิดเวลา 8:30~17:00 ต่อเวลาได้ถึง18:30 ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดยาว

■ค่าใช้จ่าย
1,000เยน (รวมค่าต่อเวลาแล้ว)

■การสมัคร
・กรณีที่ต้องการเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2024 จะต้องสมัครระหว่างวันศุกร์ที่29 กันยายน ถึง วันพฤหัสที่30 พฤศจิกายน ค.ศ.2023
・รับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ดูแลเด็กครองครัวผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน(มีอยู่ที่โรงเรียนแต่ล่ะแห่ง) ห้องดูแลเด็กหลังเลิกเรียนที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ สำนักงานสาขาแต่ล่ะแห่ง(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
・สามารถพริ้นท์แบบฟอร์มได้จากโฮมเพจของเมืองซุยตะ (ไม่สามารถพริ้นท์ แบบฟอร์มการขอลดค่าธรรมเนียมและการขอยกเว้น แบบฟอร์มขอโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018276/1021225/1013444.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกเด็ก ห้องพัฒนาเด็กหลังเลิกเรียน
โทรศัพท์:06-6384-1599

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL