การสมัครเข้าศูนย์ดูแลเด็กสำหรับครอบครัวในเมืองซุยตะที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน ประจำปี2024

2024年度吹田市留守家庭児童育成室の申し込みについて
เด็กชั้นประถม 1 ถึง ชั้นประถม 4 ที่ผู้ปกครองทำงาน หรือเข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดูแลเด็กกรณีครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านได้

■เกณฑ์อายุที่สามารถเข้าได้
เด็กๆชั้นประถม 1 ถึง ชั้นประถม 4

■วันทำการ
วันธรรมดาหลังเลิกเรียน วันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 วันหยุดยาว (วันหยุดฤดูร้อน วันหยุดฤดูหนาว วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ)

■เวลาทำการ
วันธรรมดาหลังเลิกเรียนถึง17:00 วันเสาร์สัปดาห์ที่4 และวันหยุดยาวเปิดเวลา 8:30~17:00 (บางส่วนของศูนย์เปิดเวลา8:00) วันธรรมดาและวันหยุดยาว ต่อเวลาได้ถึง18:30 (บางส่วนของศูนย์ต่อได้ถึงเวลา19:00)

■ค่าใช้จ่าย
4,000เยน มีค่าต่อเวลา และค่าขนมต่างหาก

■การสมัคร
・กรณีที่ต้องการใช้บริการศูนย์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2024 จะต้องสมัครระหว่างวันศุกร์ที่29 กันยายน ถึง วันพฤหัสที่30 พฤศจิกายน ค.ศ.2023
・รับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ดูแลเด็กครองครัวผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน(มีอยู่ที่โรงเรียนแต่ล่ะแห่ง) ห้องดูแลเด็กหลังเลิกเรียนที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ สำนักงานสาขาแต่ล่ะแห่ง(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
・สามารถพริ้นท์แบบฟอร์มได้จากโฮมเพจของเมืองซุยตะ (ไม่สามารถพริ้นท์ แบบฟอร์มการขอลดค่าธรรมเนียมและการขอยกเว้น แบบฟอร์มขอโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ)
・ถ้ามีผู้สมัครเข้ามาเกินจำกัด จะมีการจับฉลาก มีโอกาสที่จะเข้าใช้บริการไม่ได้
จะมีการส่งแจ้งผลไปทางไปรษณีย์ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงช่วงกลางเดือนมีนาคม

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018276/1021225/1013444.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกเด็ก ห้องพัฒนาเด็กหลังเลิกเรียน
โทรศัพท์:06-6384-1599

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL