การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับชาวต่างชาติ

外国人のための専門家相談
ที่ศูนย์ให้คำปรึกษามีกำหนดวันเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถปรึกษาด้วยภาษาของตัวเองได้
เข้ารับคำปรึกษาฟรี มีการรักษาข้อมูลเป็นความลับ เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์ได้
※ต้องนัดจองเข้ารับคำปรึกษาล่วงหน้า

■การแต่งงาน การหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว(DV) ฯลฯ (ทนายความ)
วัน :วันอังคารที่ 13 กันยายน ค.ศ.2023
เวลา :13:00-16:00

■วิธีนัดจอง
・โทรศัพท์ 06-6835-1770
・อีเมล์ soudan@suita-sifa.org
แบบฟอร์มกูเกิล

■สถานที่
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ/SIFA
รถไฟฮังคิวสายเซ็นริ สถานี「มินามิเซ็นริ」 มีทางเชื่อมตรงจากสถานี

Copied title and URL