การสมัครเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลสำหรับปีการศึกษา 2024

2024年度保育所・幼稚園などの利用申し込みについて

【สำหรับโรงเรียนอนุบาล】
เด็กๆที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในเมืองซุยตะสามารถเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ ไม่มีเงื่อนไขเรื่องการทำงาน ฯลฯ สำหรับผู้ปกครอง
■ขอจำกัดอายุ
ณ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2024 มีอายุครบ3ปี 4ปี 5ปี (เด็กๆสามารถเข้าแต่ละโรงเรียนได้ แตกต่างกันไปตามอายุ)
■วันโรงเรียนเปิด
วันธรรมดา ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (แตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน)
■เวลาเปิดเรียน
แตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน
■ค่าใช้จ่าย
ฟรี (แต่บางที่อาจจะมีค่าใช้จ่าย)
※ค่าอาหารกลางวัน และ ค่าอุปกรณ์การเรียนนั้นเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง
■การสมัคร
・ถ้าต้องการให้เด็กเข้าโรงเรียนเอกชน กรุณาสมัครโดยตรงที่โรงเรียนนั้น
・ถ้าต้องการให้เด็กเข้าโรงเรียนเทศบาล กรุณาสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่โฮมเพจของเมือง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ถึง วันอังคารที่ 3 ตุลาคม
※ถ้ามีผู้สมัครเข้ามามากกว่าที่จำกัด อาจจะเข้าไม่ได้
・มีการแจ้งผลทางโฮมเพจเมืองซุยตะในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม หลังเวลา 14:00 และจะมีการส่งจดหมายตอบรับไปให้ทางไปรษณีย์

【สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก】
เด็กๆสามารถเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กได้ ในกรณีที่ผู้ปกครองทำงาน ป่วย ตั้งครรภ์ คลอดบุตร ฯลฯ
■ขอจำกัดอายุ
ตั้งแต่อายุ 0 ปี ถึง อายุ ณ 5ปี ณ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2024 (แต่ละสถานที่มีการจำกัดอายุเด็กแตกต่างกันไป)
■วันสถานทำการเปิด
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่รับดูแลเด็กในวันเสาร์ด้วย)
■เวลาเปิดเรียน
กำหนดเวลาตามสถานภาพของผู้ปกครอง
■ค่าใช้จ่าย
กำหนดตามอายุเด็ก และรายได้ต่อครัวเรือน
■การสมัคร
・ถ้าต้องการเข้าตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2024 กรุณาสมัครผ่านทางโฮมเพจของเมือง ที่แบบฟอร์มใบสมัครเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก ปีการศึกษาเรวะ 6 「保育所等の利用申込フォーム【令和6年度】」ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 กันยายน ค.ศ.2023 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2023
※ถ้ามีผู้สมัครเข้ามามากกว่าที่จำกัด อาจจะเข้าไม่ได้
・มีการแจ้งผล โดยการส่งจดหมายตอบรับไปให้ทางไปรษณีย์ในช่วงปลายเดือนมกราคม ค.ศ.2024

■ โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018247/1023914.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกเด็ก ฝ่ายสถานรับเลี้ยงเด็กและอนุบาล
โทรศัพท์ :06-6384-1592

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL