การเรียนชั้นมัธยมต้นภาคค่ำ

夜間中学校で勉強しませんか。
ผู้ที่ไม่จบการศึกษาชั้นประถมหรือมัธยมต้นด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม หรือจบแต่ไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ สามารถเข้าเรียนชั้นมัธยมต้นภาคค่ำได้

■คุณสมบัติ
(1)ณ วันที่ 1 เมษายน ปีค.ศ.2023 ไม่จบการศึกษาชั้นประถมหรือมัธยมต้น
(2)ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จบการศึกษาชั้นประถมและมัธยมต้นแต่ไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ
※ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้าสามารถเข้าเรียนได้
※ชาวต่างชาติก็สามารถเข้าเรียนได้

■ช่วงเปิดรับสมัคร
การเข้าเรียนในเดือนกันยายน ปีค.ศ.2023 นั้น รับสมัครตั้งแต่วันที่โรงเรียนเปิดเรียนเทอม 2 จนถึงวันศุกร์ที่ 8 กันยายน
ไม่สามารถเข้าติดต่อสมัครเรียนได้ในวันที่โรงเรียนหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)

■ค่าเล่าเรียน
ฟรี

■รายละเอียด
เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17:00~21:00
※เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวหนังสือฮิรากานะ

■โฮมเพจ
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/yakanngakkyuu/

■ติดต่อสอบถาม
(1)โรงเรียนเทศบาลมัธยมต้นโทโยนาคะไดย้นภาคค่ำ
4-5-7 ฮัทโทริ โฮมมะจิโจ เมืองโทโยนาคะ จังหวัดโอซาก้า
โทรศัพท์: 06-6863-6744
(2)โรงเรียนเทศบาลภาคค่ำซัสซึคิ กักคุเอน เมืองโมริกุจิ
13-26 คาซุคะโจ เมืองโมริกุจิ จังหวัดโอซาก้า
โทรศัพท์: 06-6991-0637
(3)โรงเรียนเทศบาลมัธยมต้นเทมมะภาคค่ำ เมืองโอซาก้า
12-9 คามิยามาโจ เขตคิตะ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า
โทรศัพท์: 06-6312-8462

ถ้าหาโรงเรียนภาคค่ำนอกเหนือจาก (1) ถึง (3) นี้ กรุณาติดต่อฝ่ายรับผิดชอบที่ระบุด้านล่างนี้

■ฝ่ายรับผิดชอบ
กรมสามัญศึกษา ฝ่ายการศึกษาของโรงเรียน
3-415 (ซันคุซุ ตึก 3 ชั้น 4) อาซาฮิโจ เมืองซุยตะ จังหวัดโอซาก้า
โทรศัพท์: 06-6155-8207

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL