ประกาศการใช้ห้องเรียนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

夏休みに使用できる自習室のお知らせ
สามารถใช้สถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก ศูนย์เด็ก ห้องสมุดบางแห่งในเมือง ในการเรียนด้วยตัวเองได้ ไม่สามารถสำรองที่นั่งได้

วัน เวลา คุณสมบัติผู้เข้าใช้ จำนวนคน และข้อจำกัดในการใช้นั้น แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1020164/1028410.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกเยาวชน สำนักงานการเลี้ยงดูเด็ก
โทรศัพท์:06-6384-1491

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL