Thông báo về thủ tục Nhập học Tiểu học và Trung học cơ sở niên độ 2024

2024年度小学校・中学校入学手続きについて
Những người có con em mang quốc tịch nước ngoài, thuộc nhóm đối tượng (1) hoặc (2) cần hoàn thành thủ tục đăng ký dưới đây.

(1) Người có con/em dự định theo học tại các trường Tiểu học hoặc Trung học cơ sở công lập của thành phố Suita từ tháng 4 năm 2024
(2) Người có con/em đến tuổi nhập học Tiểu học hoặc Trung học cơ sở từ tháng 4 năm 2024, nhưng không có dự định nhập học tại các trường công lập của thành phố Suita

■Hình thức đăng ký
Vui lòng điền các mục từ (1)-(4) trên hệ thống đăng ký dưới đây
(1) Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký (người giám hộ)
(2) Quan hệ của người đăng ký (người giám hộ) với trẻ
(3) Họ tên, ngày tháng năm sinh của trẻ
(4) Nguyện vọng theo học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập của thành phố Suita (lựa chọn có hoặc không)

https://apply.e-tumo.jp/city-suita-osaka-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=8410&accessFrom=
※Hệ thống chỉ có tiếng Nhật .

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website dưới đây.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018285/1025230.html

■Thông tin liên hệ
Phòng Giáo vụ, Bộ phận Giáo dục – Trường học
Điện thoại: 06-6155-8195

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL