Chương trình Hỗ trợ lương thực cho trẻ em của tỉnh Osaka (lần 2) nhận đơn đăng ký đến ngày 30 tháng 11 (thứ năm)

大阪府子ども食費支援事業(第2弾)
Đây là chương trình Phát phiếu mua gạo hoặc phát trực tiếp gạo và các loại thực phẩm khác nhằm hỗ trợ trẻ em và các hộ gia đình nuôi con nhỏ đang sinh sống tại tỉnh Osaka. Thời hạn đăng ký đến ngày 30 tháng 11 (thứ năm).

■Đối tượng
Những người đang sinh sống tại tỉnh Osaka tính tại thời điểm đăng ký, thuộc nhóm đối tượng (1) hoặc (2) dưới đây:
(1) Trẻ em sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2005
(2) Phụ nữ đang mang thai (yêu cầu giấy tờ chứng minh thai sản (Sổ tay Sức khỏe mẹ và bé))

■Phương án hỗ trợ (Chọn 1 trong 2)
(1) Coupon mua gạo Okome Pay Osaka trị giá 5000 yên
(2) Set gạo hoặc lương thực trị giá tương đương 5000 yên

■Thời hạn đăng ký
Từ 9:00 ngày 1 tháng 9 (thứ sáu) – 23:59 ngày 30 tháng 11 (thứ năm), năm 2023

■Trình tự đăng ký
(1) Đăng ký trên Website
(2) Xét duyệt nội dung đăng ký và quyết định hỗ trợ
(3) Gửi ID coupon và địa chỉ trang web nhận hàng hỗ trợ qua Email
(4) Đăng nhập vào website nhận hàng hỗ trợ bằng ID ở bước (3)
(5) Lựa chọn nội dung hỗ trợ

■Website
https://www.osaka-kodomoshien.com/

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL