Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談
Hiện Trung tâm tư vấn đang tổ chức những buổi tư vấn định kỳ cùng chuyên gia, dành riêng cho người nước ngoài. Tại đây bạn có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của mình.
Miễn phí. Cam kết bảo mật. Có thể tư vấn online.
Người Nhật có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến người nước ngoài cũng có thể tham gia tư vấn.
※Cần đặt lịch trước.

★Bạn có thể trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống.

■Các vấn đề liên quan đến Tư cách lưu trú, visa (Luật sư hành chính)
Ngày tư vấn: ★Ngày 28 tháng 11 năm 2023 (Thứ ba)
Thời gian: 13:00-16:00
★Có thể tư vấn tại Shiyakusho thành phố Suita.

■Đặt lịch tư vấn qua
・Điện thoại 06-6835-1770
・Email soudan@suita-sifa.org
Google form         

■Địa chỉ
Quỹ Giao lưu Quốc tế thành phố Suita/SIFA
Tòa nhà ga Minami Senri (Tuyến Hankyu Senri)

Copied title and URL