Thông báo về thủ tục Đăng ký Miễn phí Phí giữ trẻ

保育料無償化の手続きについて
Trẻ đang theo học tại các Trường mẫu giáo (Youchien) và Cơ sở giáo dục trẻ em được công nhận (Nintei Kodomoen) có thể được miễn giảm toàn bộ Phí giữ trẻ (Hoikuryo) và Chi phí giữ trẻ ngoài giờ (Azukari Hoiku Riyouryou) nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây. Vui lòng hoàn thành các thủ tục đăng ký cần thiết.

■Đối tượng
(1) Miễn phí Phí giữ trẻ tại các Trường mẫu giáo và các Cơ sở giáo dục trẻ em được công nhận
・Trẻ em từ 3 tuổi trở lên, sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2018

(2) Miễn phí Chi phí giữ trẻ ngoài giờ tại các Trường mẫu giáo và các Cơ sở giáo dục trẻ em được công nhận
・Trẻ thuộc diện cần được chăm sóc, sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 – ngày 1 tháng 4 năm 2021, hoặc
・Trẻ thuộc diện cần được chăm sóc, thuộc hộ gia đình được miễn thuế thị dân, sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2021 – ngày 1 tháng 4 năm 2022

(3) Miễn phí Phí giữ trẻ tại các Nhà trẻ công lập chưa đủ tiêu chuẩn (Ninkagai Hoiku Shisetsu)
・Trẻ thuộc diện cần được chăm sóc, sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 – ngày 1 tháng 4 năm 2021, hoặc
・Trẻ thuộc diện cần được chăm sóc, thuộc hộ gia đình được miễn thuế thị dân, sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2021

Hình thức đăng ký thay đổi tùy theo nhóm đối tượng và cơ sở giáo dục. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang web dưới đây.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1021141.html

■Thông tin liên hệ
Phòng Giáo dục mầm non, Bộ phận Nhi đồng
Điện thoại: 06-6384-1592

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL