ประกาศเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
①ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนทุกคนได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่น(จูมินเซ)สำหรับปีงบประมาณ2565
②ครอบครัวผู้ปกครองเดี่ยว ที่มีรายได้ของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเดือนมกราคม พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) รายได้ปีงบประมาณ2565ของสมาชิกในครอบครัวทุกคนต่ำกว่าระดับที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่น(จูมินเซ)

(หมายเหตุ)
・ยื่นคำร้องได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ ช่อง 100 (สำนักงานสวัสดิการทั่วไป)
・ต้องแสดง ①สมุดบัญชีเงินฝากหรือบัตรกดเงินสด ②บัตรประจำตัวผู้พำนัก(ไซริวการ์ด)
・ยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 31 มกราคม

มีทั้งกรณีที่ต้องยื่นแบบฟอร์ม และไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อศูนย์วัฒนธรรมนานานชาติเมืองซุยตะให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL