การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับชาวต่างชาติ

การรักษาข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่ง ฟรี

ปรึกษาเรื่องสถานภาพการพำนัก งาน ชีวิตประจำวัน ฯลฯ กับที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ดูแลด้านประกันสังคมและแรงงาน ทนายความเข้ารับคำปรึกษาได้ด้วยภาษาของคุณเอง

■วันเวลา ปีค.ศ.2023:
วันพุธที่ 18 มกราคม ทนายความด้านแรงงานและประกันสังคม
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ทนายความ
วันพุธที่ 15 มีนาคม ทนายความ

■เวลา 13:00~16:00

■สถานที่ มูลนิธิสาธารณประโยชน์ ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ
เซ็นรินิวทาวน์ชั้น 6 เลขที่ 1-2-1 ซุคุโมได เมืองซุยตะ

■ วิธีลงชื่อ
・โทรศัพท์
・ อีเมล์
แบบฟอร์มกูเกิล 

■ติดต่อสอบถามและลงชื่อจอง
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร
เบอร์โทรศัพท์ 06-6835-1770
อีเมล์ :soudan@suita-sifa.org

Copied title and URL