สถานพยาบาลที่สามารถเข้ารับการตรวจได้ช่วงปลายปีและต้นปี

  1.ปรึกษากรณีเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

  ■ข้อมูลสถานพยาบาล・ปรึกษาทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน
  ・ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินโอซาก้า
  ตลอด 24 ชั่วโมง
  ไม่มีวันหยุด
  06-6582-7119

  ■ปรึกษาเด็กป่วยฉุกเฉินยามวิกาล
  ・ปรึกษาทางโทรศัพท์กุมารเวชฉุกเฉิน
  เวลา 19:00~เช้า 8:00 วันรุ่งขึ้น
  ไม่มีวันหยุด
  06-6765-3650

  ■หมายเลขช่วยเหลือผู้สูงอายุ
  ・หมายเลขช่วยเหลือผู้สูงอายุ
  วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม~ วันอังคารที่ 3 มกราคม ตลอด 24 ชั่วโมง
  ※วันอังคารที่ 27 วันพุธที่ 28 ธันวาคม วันพุธที่ 4 วันพฤหัสที่ 5 มกราคม เวลา 17:30 ~ เช้า 9:00
  0120-256594
  ※ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือในเขต ระหว่างเวลาเปิดทำการของที่ว่าการอำเภอ

  ■ปรึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
  ・ศูนย์ให้คำปรึกษาการรักษาไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เมืองซุยตะ
  วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม~ วันอังคารที่ 3 มกราคม ตลอด 24 ชั่วโมง
  ไม่มีวันหยุด
  050-3531-4455
  ※ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 06-7178-1370 ระหว่างเวลาเปิดทำการของที่ว่าการอำเภอ

  2.โรงพยาบาลในเมืองซุยตะ

  ■แผนกอายุรกรรม ・ แผนกศัลยกรรม
  ・โรงพยาบาลรัฐบาลเมืองซุยตะ (คิชิเบชินมะจิ 5-7)
  วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม~ วันอังคารที่ 3 มกราคม ตลอด 24 ชั่วโมง
  06-6387-3311

  ■แผนกกุมารเวช
  โรงพยาบาลรัฐบาลเมืองซุยตะ คิชิเบชินมะจิ 5-7
  วันพุธที่ 28 ธันวาคม → 7:00-9:00、17:00-19:00
  วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม → 7:00-9:00
  วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม → หยุด
  วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม → หยุด
  วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม→ 7:00-9:00
  วันจันทร์ที่ 2 มกราคม→ หยุด
  วันอังคารที่ 3 มกราคม→ 7:00-9:00
  06-6387-3311

  ■แผนกอายุรกรรม ・ แผนกกุมารเวช ・ แผนกศัลยกรรม ・ แผนกทันตกรรม
  ・คลินิกฉุกเฉินวันหยุด (อโอยามาได4-31-20)
  วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม~ วันอังคารที่ 3 มกราคม
  เวลา 9:30~11:30
  เวลา 13:00~16:30
  06-6831-6700
  ※กรุณาติดต่อสอบถามในกรณีแผนกหูคอจมูก

  Copied title and URL