บริการให้คำปรึกษากับทนายความ1 วันสำหรับชาวต่างชาติ

เข้ารับคำปรึกษากับทนายความได้
ปรึกษาเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไปได้ด้วย

เข้ารับคำปรึกษาได้ 1ชั่วโมง
หากต้องการล่ามแปลภาษาในการเข้ารับคำปรึกษา กรุณาติดต่อลงชื่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1สัปดาห์

■วันเวลา :วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ.2023 เวลา 13:00-16:00
■สถานที่ :มูลนิธิสาธารณประโยชน์ ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ /SIFA
เซ็นรินิวทาวน์พลาซ่าชั้น 6
1-2-1 ซุคุโมได เมืองซุยตะ รหัสไปษณีย์ 565-0862
เดิน 3 นาทีจากสถานีรถไฟฮังคิวมินามิเซ็นริ

・รับคำปรึกษาทาง Zoom ได้
・รับคำปรึกษาได้ฟรี
・กรุณาติดต่อลงชื่อล่วงหน้า

■วิธีการติดต่อลงชื่อ:
ทางโทรศัพท์:06-6835-1192 (ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ /SIFA)
อีเมล์ : info@suita-sifa.org
แบบฟอร์มกูเกิล : https://forms.gle/Q4hAWAV4AamCT8wv6

Copied title and URL