ประกาศ ระบบเงินช่วยเหลือการเข้าเรียนในชั้นประถมและมัธยมต้น

小学校・中学校就学援助費制度のお知らせ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าเรียนและค่ารักษาพยาบาล

■คุณสมบัติ
มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ (1) ~ (3) ดังต่อไปนี้
(1) อาศัยอยุ่ในเมืองซุยตะ
(2) เป็นผู้ปกครอง(ผู้สมัคร)ของเด็กที่เข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะชั้นประถมหรือมัธยมต้น
(3) รายได้ต่อครัวเรือนของปีเรวะ 4 นั้น ต่ำกว่ามาตรฐานสวัสดิการคำนวณการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือการเข้าเรียน

■ระยะเวลาการยื่น
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน ค.ศ.2023 ถึง วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2023
※ การสมัครหลังวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคมจะนำไปพิจารณาด้วย

■วิธีการสมัคร
สมัครได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้
(1) สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์
URL: https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1022812/1003387.html
(2) ส่งทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน「โทคุเทคิโลคุยูบิน」 หรือ ส่งแบบลงทะเบียนธรรมดา「คันอิคาคิโทเมะ」)
(3) สมัครด้วยตัวเอง (วันธรรมดา เวลา 9:00~17:30 )
ที่อยู่: ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ 3-402 Asahimachi, Suita 5640027

■เอกสารที่ต้องยื่น
(1) แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือการเข้าเรียน
(2) เอกสารรายได้

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1003386.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ
โทรศัพท์: 06-6155-8195

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL