เปิดรับแจ้งโอนย้ายเข้าย้ายออกในวันเสาร์

転出入届出受付を土曜日に開催します
เดือนมีนาคม เดือนเมษายนมีการโยกย้ายกันมาก เปิดรับยื่นแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก ฯลฯ ตามวันต่อไปนี้ (เปิดรับยื่นในวันธรรมดาตามปกติ)

■วันและเวลา
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ค.ศ.2024 เวลา 9:00~12:00
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม ค.ศ.2024 เวลา 9:00~12:00
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน ค.ศ.2024 เวลา 9:00~12:00
※รับยื่นที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น

■รายละเอียด
(1)การรับโอน :โอนย้ายออก โอนย้ายเข้า โอนย้ายที่อยู่
(2)การออกหนังสือรับรอง :สำเนาถิ่นที่อยู่(จูมินเฮียว) หนังสือรับรองรายการบันทึกถิ่นที่อยู่(จูมินเฮียวคิไซจิโคโชเมโช) หนังสือรับรองการจดทะเบียนตราประทับ(อิงคันโชเมโช)

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018378/1006643.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกงานราษฎร ส่วนงานราษฎร
โทรศัพท์:06-6384-1233

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL