การเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับชาวต่างชาติ

外国人のための専門家相談
ศูนย์ให้คำปรึกษามีกำหนดวันให้เข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาเป็นภาษาตัวเองได้
เข้ารับคำปรึกษาได้ฟรี รักษาข้อมูลเป็นความลับ เข้าปรึกษาออนไลน์ได้
ชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเข้ารับคำปรึกษาได้
※ต้องติดต่อนัดล่วงหน้า

★ให้คำปรึกษาเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วย

■เรื่องกฎหมาย หนี้สิน การแต่งงาน การหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ (ทนายความ)
วัน:วันพุธที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2024
เวลา: 13:00-16:00

■การติดต่อนัด
・โทรศัพท์:06-6835-1770
・อีเมล์:soudan@suita-sifa.org
กูเกิลฟอร์ม 

■สถานที่
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ/SIFA
รถไฟฮังคิวสายเซนริ สถานี「มินามิเซนริ」ตึกต่อตรงจากสถานี

Copied title and URL