การเรียนชั้นมัธยมต้นภาคค่ำ

夜間中学校で勉強しませんか。
ผู้ที่ไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น หรือจบแต่ไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ สามารถเข้าเรียนชั้นมัธยมต้นภาคค่ำได้

■คุณสมบัติผู้สมัคร
มีคุณสมบัติครบตามข้อ (1) และข้อ (2) ดังต่อไปนี้
(1)อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้าและมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
(2)ไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น หรือจบแต่ไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ
※ชาวต่างชาติก็สามารถเข้าเรียนได้

■ระยะเวลาการเข้าเรียน
เดือนเมษายน ค.ศ.2024

■เวลาการเรียน
เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17:00~21:00
(เวลาอาจต่างกันไปแล้วแต่โรงเรียน)

■ระยะเวลาการเรียน
3ปี

■ค่าเล่าเรียน
ฟรี

■ช่วงเปิดรับสมัคร
ถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน ค.ศ.2024
ไม่สามารถเข้าติดต่อสมัครเรียนได้ในวันที่โรงเรียนหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)

■โฮมเพจ
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/yakanngakkyuu/yachuannai.html

■ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ (1) หรือ (2) ดังนี้
(1) โรงเรียนเทศบาลมัธยมต้นโทโยนาคะไดย้นภาคค่ำ
โทรศัพท์ :06-6863-6744
(2) แผนกการศึกษาในโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ
โทรศัพท์ :06-6155-8207

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL