Chế độ Bảo hiểm y tế quốc dân đặc biệt dành cho người đang đi học

修学中の国民健康保険者の特例
Về nguyên tắc, người tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân phải đăng ký tại địa phương đang sinh sống. Tuy nhiên, các học sinh – sinh viên sống ở địa phương khác, đang nhận chu cấp từ phụ huynh đang sinh sống tại thành phố Suita có thể tiếp tục sử dụng bảo hiểm y tế hiện tại đến khi tốt nghiệp nếu hoàn thành các thủ tục cần thiết.

■Các giấy tờ cần thiết
(1)Giấy chứng nhận đang theo học tại trường (có thể dùng Thẻ học sinh)
(2)Giấy tờ chứng minh nhân thân (VD: Thẻ My number, Bằng lái xe, Hộ chiếu)

■Thời gian làm thủ tục
Trong vòng 14 ngày kể từ khi làm thủ tục chuyển ra khỏi tỉnh/thành phố hiện tại (Tenshutsu todoke)

■Nơi làm thủ tục
Vui lòng mang theo các giấy tờ cần thiết kể trên đến một trong hai địa chỉ dưới đây
(1)Phòng Bảo hiểm y tế quốc dân, Tòa thị chính Suita (Quầy 111, tầng 1 tòa teisouto)
(2)Chi nhánh Senri, Chi nhánh Yamada, Chi nhánh Senrioka

■Liên hệ
Phòng Bảo hiểm y tế quốc dân, Bộ phận Y tế – Sức khỏe (Số điện thoại: 06-6384-1241)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL