Hướng dẫn lớp buổi tối ở trường Trung học cơ sở (Yakanchugaku)

夜間中学校で勉強しませんか。
Lớp học buổi tối ở trường Trung học cơ sở là nơi học tập dành riêng cho những người chưa tốt nghiệp Trung học cơ sở, hoặc đã tốt nghiệp Trung học cơ sở nhưng chưa được hưởng giáo dục đầy đủ.
Người nước ngoài cũng có thể học tiếng Nhật tại lớp học này.

■Thời gian nhập học
Tháng 4 năm 2023 (Reiwa 5)

■Giờ học
17:00 – 21:00 thứ Hai đến thứ Sáu (Giờ học có thể thay đổi theo trường)

■Thời gian học tập
3 năm

■Học phí
Miễn phí

■Đối tượng
Người đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống tại phủ Osaka

■Trang web
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/yakanngakkyuu/

■Liên hệ
Vui lòng liên hệ 1 trong 2 cơ sở dưới đây:
(1)Trường Trung học cơ sở Daiyon (Toyonaka shiritsu Daiyon Chuugakkou)
(Số điện thoại: 06-6863-6744)
(2)Phòng Giáo dục trường học, Ban Giáo dục trường học, Ủy ban giáo dục thành phố Suita
(Số điện thoại: 06-6155-8192)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL