Hướng dẫn đăng ký thủ tục Miễn phí giáo dục mầm non

保育料無償化の認定手続き
Các hộ gia đình có con em đang theo học tại các trường mẫu giáo (youchien), nhà trẻ kết hợp mẫu giáo (nintei kodomoen) , các cơ sở giữ trẻ ngoài hệ thống công nhận (ninkagai hoikuen) nộp “Đơn Đăng ký nhận trợ cấp sử dụng các cơ sở trông giữ trẻ” (Shisetsu tou Riyou Kyufu Nintei Shinsei Tetsuduki) thuộc đối tượng được miễn phí giáo dục mầm non.
Tuy nhiên, xin lưu ý, thủ tục đăng ký và hạn mức miễn phí có thể thay đổi tùy theo cơ sở giáo dục đang theo học và nhu cầu trông giữ của các bé.

■Nhận “Đơn Đăng ký nhận trợ cấp sử dụng các cơ sở trông giữ trẻ” tại
Phòng Nhà trẻ – Mẫu giáo của thành phố, hoặc tại các cơ sở bé đang/sắp theo học.

■Đối tượng nhận hỗ trợ năm Reiwa 5
(1)Phí Giữ trẻ (Hoiku ryou) tại trường mẫu giáo, nhà trẻ kết hợp mẫu giáo
Các bé sinh từ ngày 2/4/2017 (Heisei 29) – ngày 1/4/2022 (Reiwa 4)

(2)Phí Giữ trẻ ngoài giờ học (Azukari Hoiku Riyou Ryou) tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ kết hợp mẫu giáo
(a) Các bé có nhu cầu trông giữ
Các bé sinh từ ngày 2/4/2017 (Heisei 29) – ngày 1/4/2020 (Reiwa 2)
(b) Các bé có nhu cầu trông giữ, thuộc hộ gia đình được miễn thuế thị dân
Các bé sinh từ ngày 2/4/2020 (Reiwa 2) – ngày 1/4/2021 (Reiwa 3)

(3)Phí Giữ trẻ tại các cơ sở giữ trẻ ngoài hệ thống công nhận
(a) Các bé có nhu cầu trông giữ
Các bé sinh từ ngày 2/4/2017 (Heisei 29) – ngày 1/4/2020 (Reiwa 2)
(b) Các bé có nhu cầu trông giữ, thuộc hộ gia đình được miễn thuế thị dân
Các bé sinh sau ngày 2/4/2020 (Reiwa 2)

■Nơi nộp hồ sơ
Nhóm đối tượng(1),(2): Nộp tại cơ sở trông giữ trẻ đã/đang theo học
Nhóm đối tượng(3): Nộp tại Phòng Nhà trẻ – Mẫu giáo của thành phố

■Thời hạn nộp hồ sơ
Nhóm đối tượng(1),(2): Theo thời hạn quy định của các cơ sở trông giữ trẻ
Nhóm đối tượng(3): Đến hết ngày cuối cùng của tháng trước tháng mong muốn được nhận hỗ trợ

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/

■Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ
(1)Các cơ sở trông giữ trẻ
(2)Phòng Nhà trẻ – Mẫu giáo, Bộ phận Nhi Đồng(TEL:06-6384-1592)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL