การเรียนภาคค่ำที่โรงเรียนมัธยมต้น

การเรียนชั้นมัธยมต้นภาคค่ำ สถานศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่จบชั้นมัธยมต้น หรือจบแต่ไม่ได้รับการศึกษาตามสมควร
ชาวต่างชาติสามารถเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย

■ เวลาเปิดเรียน
  เดือนเมษายน ค.ศ.2023 (เรวะ5)

■ เวลาการเรียน
 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา17:00-21:00 (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับตารางโรงเรียน)

■ ระยะเวลาการเรียน
  3ปี

■ค่าเล่าเรียน
 ฟรี

■ คุณสมบัติผู้สมัคร
 ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้า

■ โฮมเพจ
 https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/yakanngakkyuu/

■ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อได้ที่นี่
(1)โรงเรียนมัธยมต้นเทศบาลเมืองโทโยนากะแห่งที่ 4 (ไดย้น)(โทร:06-6863-6744)
(2)แผนกการศึกษาในโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ (โทร:06-6155-8192)

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL