สามารถจองเข้าขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศได้

多言語で「外国人法律相談」の予約ができます
สามารถจองเข้า「ขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติ」ของสมาคมเนติบัณฑิตยสภาโอซาก้าเป็นภาษาต่างประเทศได้

■วันที่ให้คำปรึกษาได้
ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 13:00~16:00 (ต้องจองล่วงหน้า)

■สถานที่ให้คำปรึกษา
1-12-5 นิชิเทมมะ เขตคิตะ เมืองโอซาก้า
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั่วไปสมาคมเนติบัณฑิตยสภาโอซาก้า

■เบอร์โทรศัพท์สำหรับการจอง
080-7541-5891 (สำหรับการติดต่อจองเท่านั้น)

■ภาษาที่ให้บริการ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาไทย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเนปาล
・กรณีที่ต้องการผู้แปลภาษาในการเข้ารับคำปรึกษา กรุณาติดต่อจองล่วงหน้า
・อาจจะสามารถจัดหาผู้แปลภาษาอื่นสำหรับการเข้าขอรับคำปรึกษาได้ กรุณาโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม

日本語 / にほんご
English / 英語
中文 / 中国語
한국・조선어 / 韓国・朝鮮語
Tiếng Việt / ベトナム語
Español / スペイン語

Copied title and URL