Tiền Hỗ trợ đặc biệt dành cho người thu nhập thấp

低所得者支援給付金について
Những hộ gia đình mới được xác định là thuộc diện được miễn thuế thị dân từ niên độ 2024 sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 100,000 yên (10 man yên).
Ngoài ra, các hộ gia đình đang nuôi con nhỏ sẽ nhận được thêm 50,000 yên (5 man) 1 trẻ.

■Đối tượng
Hộ gia đình đã đăng ký cư trú ở thành phố Suita tại thời điểm ngày 03/06/2024, và tất cả các thành viên trong gia đình đều thuộc diện được miễn thuế thị dân.
※Những hỗ gia đình đã nhận gói hỗ trợ 7man hoặc 10 man vào niên độ 2023 không thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ lần này.

■Tiền hỗ trợ
・Mỗi hộ gia đình 100,000 yên (10 man yên)
・Hộ gia đình đang nuôi con nhỏ sinh từ ngày 02/04/2006 được nhận thêm 50,00 yên/1 trẻ (không bao gồm trẻ đang được đưa vào các cơ sở lánh nạn của thành phố)

■Hình thức đăng ký
Giấy xác nhận đăng ký nhận hỗ trợ (支給要件確認書, Shien Youken kakuninsho) sẽ được gửi qua đường bưu điện đến các hộ gia đình đủ điều kiện từ tháng 7. Sau khi nhận được giấy xác nhận này, vui lòng điền thông tin và gửi lại trước thứ 5, ngày 31/10/2024.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1028381/1034440.html

■Liên hệ
Đường dây nóng giải đáp về tiền Hỗ trợ (Kyufukin Call Center)
Điện thoại: 0120-938-208 (Chỉ có tiếng Nhật)

■Bộ phận phụ trách
Phòng Phúc lợi xã hội, Bộ phận Phúc lợi xã hội

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL