Thủ tục đăng ký Tiền hỗ trợ Trẻ em

児童手当の手続きについて
Các bậc phụ huynh đang sinh sống tại thành phố Suita, có con em ở độ tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở (tính đến ngày 31/3 đầu tiên sau khi trẻ sinh nhật tròn 15 tuổi) sẽ nhận được Tiền hỗ trợ Trẻ em của thành phố.
Những người thuộc đối tượng nhận Tiền hỗ trợ từ tháng 6/202, thuộc một trong các nhóm đối tượng dưới đây vui lòng hoàn thành thủ tục đăng ký.

■Đối tượng
Người thuộc nhóm (1) hoặc (2) dưới đây cần hoàn thành thủ tục đăng ký.
(1) Những người nhận được Giấy khảo sát tình hình (現況届/ Genkyo todoke)
(2) Những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp nuôi con năm ngoái nhưng sẽ đủ điều kiện trong năm nay do có thu nhập giảm

■Thủ tục đăng ký
(1) Đối với những người nhận được Giấy khảo sát tình hình
→ Giấy tờ hướng dẫn đang được gửi qua đường bưu điện. Sau khi nhận được giấy này, vui lòng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết vào nộp trước 28/06/2024 (thứ sáu).
(2) Những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp nuôi con năm ngoái nhưng sẽ đủ điều kiện trong năm nay do có thu nhập giảm
→ Những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp nuôi con vào năm 2022 nhưng có thu nhập vào năm 2023 giảm về mức nằm trong khoảng giới hạn thu nhập cần làm đơn. Vui lòng nộp đơn trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được Thông báo Quyết định Thuế cư trú năm 2024 (住民税決定通知書, Juminzei Kettei Tsuchisho).

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1005540.html

■Liên hệ
Phòng Trợ cấp Nuôi trẻ, Bộ phận Nhi đồng
Điện thoại: 06-6384-1470

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL