Thông báo về chế độ Hỗ trợ tiền ăn tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở của thành phố

市立小学校・中学校の給食費を補助
Để ứng phó với tình hình giá cả tăng cao đột xuất, thành phố quyết định hỗ trợ toàn phần hoặc một phần tiền ăn tại các trường học.
Không có yêu cầu về thu nhập. Tất cả học sinh đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở của thành phố đều thuộc diện được hỗ trợ. Phụ huynh không cần làm thêm bất kỳ thủ tục nào khác.

■Nội dung hỗ trợ
(1) Tiểu học: Miễn phí toàn bộ tiền ăn từ tháng 4 – tháng 9/2024
(2) Trung học cơ sở: Hỗ trợ một nửa tiền ăn từ tháng 4/2024 – 3/2025 (tương đương 1 ngày 170 yên)

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018286/index.html

■Liên hệ
Phòng Sức khỏe – Bữa ăn học đường, Bộ phận Giáo dục – Trường học
Điện thoại: 06-6155-8153

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL