Thông báo về Chế độ Hỗ trợ tự lập dành cho người gặp khó khăn trong cuộc sống

生活困窮者自立支援制度のお知らせ
Chúng tôi hiện đang tiến hành tư vấn và cung cấp những hỗ trợ cần thiết dành cho những người đang lo lắng về các vấn đề trong cuộc sống.
Đừng chịu đựng một mình, hãy nhanh chóng liên hệ đến Trung tâm Hỗ trợ tự lập dành cho người gặp khó khăn trong cuộc sống để được hỗ trợ kịp thời.

■Nội dung hỗ trợ
(1) Tư vấn viên tiến hành tư vấn 1-1 đối với những người đang bất an về các vấn đề trong cuộc sống. Dựa trên nội dung tư vấn, chúng tôi sẽ liên kết với các phòng ban liên quan để đưa ra phương án hỗ trợ.
(2) Hỗ trợ khoản tiền tương đương 3 tháng tiền nhà (có hạn mức) dành cho những người đã hoặc có nguy cơ không có chỗ ở do mất việc, vv.
(3) Hỗ trợ tìm việc trong 1 năm đối với những người không tìm được việc làm.
(4) Cung cấp nơi ăn ở tạm thời dành cho những người không có nơi ở cố định.
(5) Hỗ trợ những nhu cầu cần thiết về sinh hoạt, giáo dục, học lên cao (bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) đối với trẻ em và người giám hộ của các gia đình đang gặp khó khăn (bao gồm cả các hộ gia đình đang nhận Trợ cấp sinh hoạt – Seikatsu Hogo).
(6) Tư vấn hỗ trợ Tự quản lý tài chính cho các hộ gia đình.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1018739/index.html

■Phụ trách
Trung tâm Hỗ trợ tự lập dành cho người gặp khó khăn trong cuộc sống, tòa Thị chính thành phố Suita(Quầy 114)(生活困窮者自立支援センター – Seikatsu Konkyusha Jiritsu Shien Center)
Điện thoại: 06-6384-1350

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL