Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談
Hiện Trung tâm tư vấn đang tổ chức những buổi tư vấn định kỳ cùng chuyên gia, dành riêng cho người nước ngoài. Tại đây bạn có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của mình.
Miễn phí. Cam kết bảo mật. Có thể tư vấn online.
Người Nhật có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến người nước ngoài cũng có thể tham gia tư vấn.
※Cần đặt lịch trước.

■Các vấn đề liên quan đến Tư cách lưu trú, visa (Luật sư hành chính)
Ngày tư vấn: Ngày 1 tháng 8 (Thứ ba)
Giờ tư vấn:13:00-16:00

■Đặt lịch tư vấn qua
・Điện thoại 06-6835-1770
・Email soudan@suita-sifa.org
Google form

■Địa chỉ
Quỹ Giao lưu Quốc tế thành phố Suita/SIFA
Tòa nhà ga Minami Senri (Tuyến Hankyu Senri)

★Bạn có thể trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống tại Trung tâm tư vấn của chúng tôi.

Copied title and URL