Thông báo về việc Miễn giảm tiền Bảo hiểm lương hưu (Nenkin)

国民年金保険料の免除のお知らせ
Đây là chế độ miễn giảm/lùi thời hạn đóng tiền Bảo hiểm lương hưu (Nenkin) dành cho những trường hợp không thể đóng tiền do gặp khó khăn về kinh tế.
Cần thẩm tra thu nhập của người nộp đơn, vợ/chồng và chủ hộ nếu có.
Bắt đầu tiếp nhận Hồ sơ đăng ký miễn giảm cho kì tháng 7/2023 – 6/2024 từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (thứ bảy).

■Hình thức đăng ký
Vui lòng đăng ký qua một trong hai hình thức dưới đây.
(1) Đăng ký qua Hệ thông đăng ký điện tử của thành phố Suita
(2) Đăng ký trực tiếp tại Phòng Thị dân hoặc Văn phòng Nenkin thành phố Suita. Vui lòng mang theo giấy tờ có ghi Mã số nenkin (Kiso nenkin bango), hoặc thẻ My number và giấy tờ tùy thân khi đăng ký.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018398/1020152/1006818.html

■Phụ trách
Bộ phận phụ trách Nenkin, Phòng Thị dân, Khối Thị dân
Điện thoại: 06-6368-7346

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL