ประกาศการยกเว้นชำระเบี้ยบำนาญแห่งชาติ

国民年金保険料の免除のお知らせ
หากไม่สามารถชำระเบี้ยบำนาญแห่งชาติได้เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ มีระบบยกเว้นการชำระเบี้ยบำนาญแห่งชาติเพื่อเลื่อนการชำระออกไปได้
จะต้องมีการตรวจสอบรายได้ของผู้สมัคร คู่สมรส และหัวหน้าครัวเรือนด้วย
สมัครได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2023 ถึง เดือนมิถุนายน ค.ศ.2024 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1กรกฎาคม ค.ศ.2023

■วิธีสมัคร
เลือกวิธีสมัคร (1) หรือ (2) ดังต่อไปนี้
(1)สมัครทางระบบอิเล็คทรอนิคของเมืองซุยตะ
(2)นำเอกสารแสดงเลขที่เงินบำนาญ หรือบัตรมายนัมเบอร์ และเอกสารที่สามารถยืนยันตนเองได้ ไปติดต่อที่หน่วยงานราษฎร์ หรือ สำนักงานเงินบำนาญซุยตะ

■ โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018398/1020152/1006818.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
แผนกงานราษฎร์ หน่วยงานราษฎร์ ฝ่ายเงินบำนาญแห่งชาติ
โทรศัพท์:06-6368-7346

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL