ระบบช่วยเหลือการใช้ชีวิตด้วยตัวเองสำหรับผู้ขัดสน

生活困窮者自立支援制度のお知らせ
มีการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่เป็นกังวลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน
อย่ากังวลอยู่คนเดียว มาเข้ารับคำปรึกษาที่ 「ศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออิสรภาพสำหรับผู้ยากไร้」 โดยเร็ว

■รายละเอียดการช่วยเหลือ
(1) เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษา รับฟังข้อกังวลเรื่องการใช้ชีวิตเป็นการส่วนบุคคล อีกทั้งช่วยเหลือในการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยเนื่องจากออกจากงาน หรือ ผู้ที่กังวลว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้น จะมีการให้เงินจำนวนเทียบเท่าค่าเช่า 3 เดือน (มีวงเงิน)
(3) ผู้ที่หางานได้ยาก ณ ตอนนี้ มีการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องการหางานสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี
(4) ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จะมีการจัดหาที่พักชั่วคราวและอาหารให้
(5) เด็กในครัวเรือนที่ขัดสน รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และผู้ปกครองนั้น มีการสนับสนุนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งการช่วยเหลือนักเรียนในชั้นมัธยมต้นเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมปลาย
(6) มีการช่วยเหลือให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการปรึกษานั้นสามารถจัดการเรื่องการเงินในครัวเรือนของตัวเองได้

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1018739/index.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ  ศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออิสรภาพสำหรับผู้ยากไร้ (ติดต่อช่อง114)
โทรศัพท์ :06-6384-1350

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL