การเข้าขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับชาวต่างชาติ

ศูนย์ให้คำปรึกษามีกำหนดวันให้เข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาเป็นภาษาตัวเองได้
เข้ารับคำปรึกษาได้ฟรี รักษาข้อมูลเป็นความลับ เข้าปรึกษาออนไลน์ได้
ชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเข้ารับคำปรึกษาได้
ต้องติดต่อนัดล่วงหน้า

■เรื่องงาน ค่าจ้าง ฯลฯ (ทนายความด้านแรงงานและประกันสังคม)
วัน:วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2023
เวลา:13:00-16:00

■การติดต่อนัด
・โทรศัพท์ 06-6835-1770
・อีเมล์ soudan@suita-sifa.org
กูเกิลฟอร์ม

■สถานที่
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ/SIFA
รถไฟฮังคิวสายเซนริ สถานี「มินามิเซนริ」 ตึกต่อตรงจากสถานี

★ให้คำปรึกษาเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วย

Copied title and URL