มีการส่งจดหมายแจ้งเข้าโรงเรียนเทศบาลชั้นประถม มัธยมต้น

市立の小・中学校の入学通知書を送ります。
มีจดหมายตอบรับ ส่งให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองซุยตะชั้นประถม มัธยมต้นในเดือนเมษายน ค.ศ.2024

■คุณสมบัติ
บุคคลตามข้อ (1) หรือ (2) ที่ลงทะเบียนแจ้งกองการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาว่า 「เข้าโรงเรียนเทศบาล」
(1)โรงเรียนเทศบาลชั้นประถม:ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2017 ถึง วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2018
(2)โรงเรียนเทศบาลชั้นมัธยมต้น:ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2011 ถึง วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2012

■รายละเอียดการเข้าเรียน
・โรงเรียนจะติดต่อไปโดยตรง เรื่องเวลาของพิธีเปิดภาคเรียน และการปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียน
・กรุณานำจดหมายแจ้งการเข้าเรียนไปด้วยในวันเข้าร่วมพิธีเปิดภาคเรียน ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีเปิดภาคเรียน กรุณาติดต่อแจ้งที่โรงเรียนโดยตรง
・ผู้ที่ย้ายบ้านก่อนเข้าโรงเรียน กรุณาติดต่อโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่เข้าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
・ครัวเรือนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของเมือง สามารถรับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในโรงเรียนได้ ต้องยื่นเอกสารสมัครที่กองวิชาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน

■คำเตือน
ผู้ที่ต้องการเข้าโรงเรียนเทศบาลชั้นประถม มัธยมต้น แต่ไม่ได้รับจดหมายแจ้งการเข้าเรียน จะต้องทำการลงทะเบียนที่กองวิชาการ
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่
https://apply.e-tumo.jp/city-suita-osaka-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=8410&accessFrom=

■ติดต่อสอบถาม
กองวิชาการ ฝ่ายการศึกษาของโรงเรียน
โทรศัพท์:06-6155-8195

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL