ระวังพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวกันด้วย

台風や地震に気を付けましょう。
มีพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวเกิดมากขึ้นทั่วประเทศ
ที่สำคัญคือการเตรียมรับมือให้พร้อมล่วงหน้า และควรตรวจสอบเรื่องการอพยพหนีภัยด้วย

■หนังสือป้องกันภัยพิบัติ
เป็นหนังสือข้อมูลการรับมือภัยพิบัติรวมอยู่ในเล่มเดียว มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเมื่อเกิดภัยพิบัติ การเตรียมตัวล่วงหน้า และมีแผนที่แสดงสถานที่อันตรายเมื่อเกิดเหตุ

(1) หนังสือป้องกันภัยพิบัติ (ภาษาญี่ปุ่น)
(2) หนังสือป้อ งกันภัยพิบัติ (ภาษาอังกฤษ)
(3) หนังสือป้องกันภัยพิบัติ (ภาษาจีน)
(4) หนังสือป้องกันภัยพิบัติ (ภาษาเกาหลี)

■ข้อมูลภัยพิบัติ
เข้าดูข้อมูลภัยพิบัติได้ที่เว็ปไซต์ (1) หรือ (2) นี้
มีข้อมูลสภาพอากาศ ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ระดับและสภาพน้ำในแม่น้ำ สถานที่หลบภัยที่เปิด ฯลฯ มีข้อมูลฉบับล่าสุดเป็นภาษาต่างๆด้วย

(1) สำนักงานอุตุนิยมวิทยา
(2) เครือข่ายป้องกันภัยพิบัติโอซาก้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/anzen/1017894/1017896/1004268.html

■ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการภาวะวิกฤต
โทรศัพท์:06-6384-1753

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL