การเข้าขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับชาวต่างชาติ

外国人のための専門家相談
ศูนย์ให้คำปรึกษามีกำหนดวันให้เข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาเป็นภาษาตัวเองได้
เข้ารับคำปรึกษาได้ฟรี รักษาข้อมูลเป็นความลับ เข้าปรึกษาออนไลน์ได้
ชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเข้ารับคำปรึกษาได้
※ต้องติดต่อนัดล่วงหน้า

★ให้คำปรึกษาเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วย

■สถานะการพำนัก วีซ่า ฯลฯ (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
วัน: วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2024
เวลา: 13:00-16:00

■การติดต่อนัด
・โทรศัพท์ 06-6835-1770
・อีเมล์ soudan@suita-sifa.org
กูเกิลฟอร์ม

■สถานที่
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ/SIFA
ใกล้สถานีรถไฟฮังคิว「มินามิเซนริ」

Copied title and URL