Phiên bản mới nhất của website Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai sông ngòi tỉnh Osaka đã sẵn sàng.

Thứ năm, ngày 1/12/2022, website Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai sông ngòi của tỉnh Osaka đã được cập nhật.
Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin dễ hiểu về cách lánh nạn khi xảy ra mưa bão. Hãy theo dõi thông tin thường xuyên để luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất!

Website Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai sông ngòi tỉnh Osaka

Copied title and URL